Lập trình với “Dash và Dot”

Qua buổi học, các bạn sẽ hiểu được cách giáo viên giới thiệu những ý tưởng lập trình và công nghệ robot vào môn Toán ở khối lớp 3 thông qua việc sử dụng “Dash và Dot”.

Dash và Dot, những người bạn robot, cho phép học sinh tạo hình, thay đổi, và tưởng tượng lại thế giới xung quanh bằng chính ý tưởng sáng tạo của các em. Việc trình chiếu những hình ảnh trực quan trong lớp học sẽ giúp các bạn nhận thấy thêm nhiều khả năng sử dụng Dash và Dot.

Chúng tôi tin rằng sau buổi học, các bạn sẽ biết cách giới thiệu lập trình và công nghệ robot vào việc giảng dạy từ khối mẫu giáo đến khối lớp 3.

Workshop Session 4
Location: Middle School A313 Date: Tháng Hai 19, 2017 Time: 10:15 AM - 11:15 AM Language: Mai Thị Uyên Phương