Workshops

Hạn chót đăng ký đề tài là ngày 16 tháng 12 năm 2016.
Lệ phí tham dự hội thảo sẽ được hoàn lại cho những đề tài được chấp nhận.

VTC 2017

Những kì hội thảo VTC trước